top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Päivi Leipoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.1..2022. Viimeisin muutos 20.12.2023.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 

 

Tämä on Päivi leipoo yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 &) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä. Laadittu 17.1.2022. Viimeinen päivitys 20.12.2023. 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Yrityksen nimi  Päivi leipoo 

Y-tunnus  2734229-7 

Osoite Hortolankatu 10 

Postinumero  48600  

Postitoimipaikka  KOTKA 

Puhelinnumero +358400406528 

Sähköposti  paivileipoo@gmail.com 

 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö: 

 

Päivi Salonen 

Email paivileipoo@gmail.com 

Tel 0400406528 

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun henkilöön. 

 

 

3. REKISTERIN NIMI 

Toiminimen Päivi leipoo asiakasrekisteri 

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön oma suostumus tai sopimus, jonka osapuolena rekisteröity on. Henkilötietoja käsitellään, kun asiakas ilmoittautuu koulutukseen tai tekee kyselyn tai tilauksen tai osallistuu muutoin yrityksen sometileillä omalla profiilillaan. 

 

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, tilausten toimittaminen, koulutuksiin osallistuminen, neuvonta ja palveluista kertominen sekä asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen. 

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ja niitä kerätään sähköisistä viesteistä, puhelimitse ja sosiaalisen median palvelujen kautta, tilauksista ja muista sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan. 

 

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.  

 

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja: 

henkilön tai yrityksen nimi 

yhteystiedot sähköposti ja puhelinnumero 

yritysten www-sivustojen osoitteet 

profiilit sosiaalisen median palveluissa  

tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista 

laskutustiedot 

erityisruokavaliot ja tilattuihin palveluihin liittyvät muut tiedot 

 

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen hoitamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi. Tarjoukset ja tilaussopimukset henkilötietoineen tallentuvat vuosittain sähköiseen pilvipalveluun.  

Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden tietoja säilytetään koulutusmarkkinoinnin vuoksi. Asiakas poistetaan reksitereistä pyynnöstä. 

 

8. EVÄSTEET SIVUSTOSSA 

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet helpottavat kävijöiden kirjautumista sivuille ja mahdollistavat yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, vaan ne liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin. Käytän sivuston seuraamiseen ja markkinointiin Googlen palveluita a, jotka seuraavat esimerkiksi sivun kävijämäärää ja suosituimpia sisältöjä. Lisätietoa Googlen evästeistä ja niiden käytöstä poistamiseen saa täältä. Jos estät evästeet, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa, mutta saatat samalla estää sivuston joidenkin osien toimimisen. 

 

9. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO  

Päivi leipoo yrityksen laskutus ja sähköinen maksuliikenne tapahtuu Sumup yrityksen kautta, jolloin maksutapahtumaan liittyvät asiakkaiden henkilötiedot siirtyvät laskuttajalle, tästä lisätietoa Sumupin verkkovsivuilta. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.  

 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla ja käytettävän laitteiston tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti palomuurin, käyttöoikeuksien ja salasanojen ja ohjelmistopäivitysten avulla.

 

11. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN POISTAMISTA  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää niihin muutosta tai pyytää niiden poistamista. Tarkastus- tai muutospyyntö pitää lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti, jolloin rekisterinpitäjällä on oltava oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen pyynnön toimeenpanemista. 

bottom of page